Varžybos

Vilniaus OS sprintų taurės nuostatai

Suminiai rezultatai

Vilniaus OS sprintų taurės suminiai asmeniniai rezultatai po penkių turų: 

http://bit.ly/2CiCfdE

Vilniaus OS sprintų taurės metu vyksta mokyklų lyga. Suminiai rezultatai po penkių turų: 

http://bit.ly/2pqSMI9

Rėmėjai

Varžybų vieta ir laikas

Varžybos vykdomos Vilniaus mieste. Vykdomi 5 turai.

Kitas turas planuojamas 2018 m. lapkričio mėn. !

Kiekvieno turo varžybų pradžia planuojama 12 val.

Detalesnė informacija apie tikslias varžybų vietas bei laiką bus skelbiama prieš kiekvieną etapą www.okazuolas.lt.

Visų grupių dalyviai startuoja pagal starto protokolą. Startas kas 1 min.

Organizatorius

Orientavimosi sporto klubas „Ąžuolas“ 

Varžybų aprašymas

Vilniaus OS sprintų taurė - tai 5 turų orientavimosi sporto varžybos, kurios lapkričio - kovo mėnesiais vyks skirtingose Vilniaus miesto vietose. Šiuo renginiu siekiame populiarinti orientavimosi sportą tarp miestiečių bei miesto svečių, taip pat siekti, kad laisvalaikis būtų praleidžiamas aktyviai, turiningai ir sveikai. Dalyviai susipažins su skirtingomis Vilniaus miesto vietovėmis ir jų žemėlapiais.

Varžybos vykdomos vadovaujantis Lietuvos orientavimosi sporto federacijos orientavimosi sporto varžybų taisyklėmis (redakcija, galiojanti nuo 2014.05.22)

Dalyvių grupės

M/V 1 Vaikai (2004 ir jaunesni)
M/V 2 Jauniai (2003-2000)
M/V 3 Veteranai (1978 ir vyresni)
M/V E Elitas Amžius neribojamas
M/V P Pradedantieji Amžius neribojamas

 

Atsižymėjimas

Atsižymėjimas su SPORTident kortelėmis.Bus aktyvuotos SIAIR+ stotelės.

Dalyviai, kurie neturi SPORTident kortelių arba SPORTident SIAC kortelių, jas galės išsinuomoti varžybų registracijos vietoje iš organizatorių. Kortelės nuomos kaina vienam etapui: moksleiviams – 0,50 Eur, suaugusiems – 1 Eur.

Jeigu nuomojate SPORTident kortelę, tą turite padaryti varžybų dieną iki 12h.  Prasidėjus startui SPORTident kortelės nebus nuomojamos!

Dalyvis, pametęs išnuomotą SPORTident arba SPORTident SIAC kortelę, privalo atlyginti organizatoriams nuostolius ir kompensuoti prarastą kortelę.

Starto mokestis

Moksleiviai (1999 ir jaunesni) nemokamai
Studentai 3 eur
Visi kiti 5 eur


Mokestis mokamas:

Orientavimosi sporto klubas "Ąžuolas", įmonės kodas 193269519

A.s. Nr. LT427044060001311849, AB "SEB bankas", banko kodas 70440

arba registracijos metu varžybų dieną.

Užsiregistravus, bet neatvykus į varžybas, dalyvis mokama 50 proc. starto mokesčio dydžio bauda.

Nugalėtojų nustatymas ir apdovanojimas

Atskiruose turuose nugalėtojai savo grupėse nustatomi pagal geriausią trasos įveikimo laiką. Taurės įskaitai sumuojami dalyvio atskiruose turuose surinkti taškai, jie apskaičiuojami pagal formulę Tn/Td × 1000 =A, (kur Td – dalyvio sugaištas laikas trasoje, Tn – nugalėtojo laikas, A – gauti taškai).

Taurės įskaitoje nugalėtojai nustatomi pagal 4 (iš 5) turuose surinktą didžiausią taškų sumą. Mažiau nei 4 turuose startavę dalyviai bendroje įskaitoje rikiuojasi žemiau už tuos, kurie dalyvavo visuose 4 turuose, nepriklausomai nuo surinktų taškų sumos. Dalyviams surinkus vienodai taškų, pirmenybė teikiama iškovojusiam daugiau aukštesnių pozicijų. Diskvalifikuotas dalyvis taškų turo metu negauna.

Kiekvieno turo M ir V amžiaus grupių nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami varžybų rėmėjų prizais prieš kito turo varžybų startą. Finalinis apdovanojimas vykdomas paskutinio turo metu pasibaigus varžyboms.

Kita

Esant nepalankioms oro sąlygoms ar kitiems nenumatytiems atvejams, galimi tvarkaraščio pakeitimai. Tokio pobūdžio informacija bus skelbiama iš anksto – sekite informaciją varžybų puslapyje.

Organizacija, treneris arba sportininkas registruodamasis į varžybas patvirtina, kad varžybose dalyvaus pasitikrinęs sveikatą, prisiima visą su dalyvavimu varžybose susijusią riziką ir atsakomybę bei įsipareigoja dėl to nereikšti varžybų organizatoriams jokių pretenzijų.

Kontaktai

Vidmantas Nakvosas    8 686 032 97

www.okazuolas.lt

Registracija

Visų dalyvių registracija yra privaloma. Registracija vyksta atskirai į kiekvieną etapą svetainėje www.dbsportas.lt. Registracija galima tik iki nurodytos registracijos datos pabaigos, pasibaigus terminui registracija NEGALIMA.

Mokiniai, norintys dalyvauti mokyklų lygoje, registracijos metu privalo nurodyti atstovaujamos bendrojo ugdymo mokyklos pavadinimą

Trasos

1 trasa VE
2 trasa ME, V2
3 trasa M2, V3
4 trasa M3, M1, V1,
5 trasa MP, VP

Asmeninėse varžybose kontrolinis laikas atitinkamai grupei nustatomas planuojamą grupės nugalėtojo laiką padidinus 2-2,5 karto.

Mokyklų lyga

Moksleiviai iš tų pačių bendrojo ugdymo mokyklų (gimnazijos, pagrindinės, pradinės, vidurinės) dalyvauja mokyklų lygoje. Lygoje sumuojama 10 geriausiai pasirodžiusių moksleivių iš tos pačios mokyklos taškų suma, nepriklausomai kokioje grupėje jie startavo. Geriausių mokyklų komandos bus apdovanotos specialiais prizais.

Moksleiviai, kurie registracijos metu nenurodė savo atstovaujamos bendrojo ugdymo mokyklos, tą gali padaryti varžybų dieną iki 12:00. Mokyklos nenurodę moksleiviai, negalės tame ture iškovoti taškų savo mokyklai.