Varžybos

Vilniaus OS sprintų taurės 5 turo informacija

Svarbu

Speciali informacija

Žemėlapis bus išskaidytas į dvi dalis! 

Po 47 KP (visoms grupėms) veda markiruota atkarpa, kuri baigiasi po Geležinio Vilko gatvės tiltu. Markiruotės gale prasideda likusi trasos dalis, kuri bus atspausdinta toje pačioje lapo pusėje (tačiau du žemėlapio segmentai išdėstyti atskirai)

Dalyviai visose trasose dukart aplankys 100 KP, vienąkart antros trasos atkarpos pradžioje, antrąkart - prieš bėgant į finišą.


Atstumas iki starto: 350-400 m. Erdvė apšilimui - takas palei upę link Seimo arba pieva prie Baltojo tilto). Būkite atsargūs kirsdami Upės gatvę link paupio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dėmėsio - žemėlapyje naudojami specialūs simboliai: esantys požeminiai praėjimai bei požeminiai garažai žemėlapyje bus žymimi raudona spalva, aptvertos teritorijos, naudojamos statyboms - purpurine spalva

Bėgti su šipais griežtai draudžiama! Leidžiama avalynė: kedai, bėgimo batai bekelei be metalinių šipų.

Būkite atidūs kirsdami gatves. Automobilių eismas nebus ribojamas! Todėl laikykitės visų kelių eismo taisyklių. Būkite atsargūs bėgdami kiemuose išbėgdami ar įbėgdami į bromus. Būkite atidūs pėsčiųjų atžvilgiu.

Pirmoje trasos dalyje, pastatų prieigose vyksta masiniai renovavimo darbai - būkite atsargūs!


SPORTident kortelės nuoma

Jeigu nuomojate SPORTident kortelę, tą turite padaryti varžybų dieną iki 12:00.  Prasidėjus startui SPORTident kortelės nebus nuomojamos!

Moksleivių ir studentų registracija

Moksleiviai gali registruotis į bet kurią grupę išskyrus veteranų (M/V3). Jeigu registracijos metu nurodoma susimokėti 5 EUR, varžybų metu sekretoriate pateikite moksleivio pažymėjimą ir starto mokesčio mokėti nereikės. 

Moksleiviai, kurie registracijos metu nenurodė savo atstovaujamos bendrojo ugdymo mokyklos, tą gali padaryti varžybų dieną iki 12:00. Mokyklos nenurodę moksleiviai, negalės tame ture iškovoti taškų savo mokyklai. 

Starto mokestis dieninių skyrių studentams yra 3 EUR. Varžybų dieną sekretoriate pateikite studento pažymėjimą ir gausite nuolaidą.

Parkavimas

Parkavimas nebus organizuojamas. Plačios parkavimosi galimybės aplinkinėse teritorijose (Panorama, Forum Palace, kt.)

Kita

Organizacija, treneris arba sportininkas registruodamasis į varžybas patvirtina, kad varžybose dalyvaus pasitikrinęs sveikatą, prisiima visą su dalyvavimu varžybose susijusią riziką ir atsakomybę bei įsipareigoja dėl to nereikšti varžybų organizatoriams jokių pretenzijų.

Organizatorius

Orientavimosi sporto klubas „Ąžuolas“  

  1. Sprintų turų vadovas:  Vidmantas Nakvosas
  2. Trasų planuotojas: Gytis Nakvosas
  3. Sekretoriatas: Tengris, G. Rūko firma

Turo vieta

Penktasis turas bus vykdomas sekmadienį, kovo 18 d. prie Lietuvos Edukologijos universiteto (LEU).

Registracija, rūbinė, tualetai bus LEU, adresu Studentų g. 39

Programa

Informacija bus patikslinta

Kovo 18 d. sekmadienis

Iki 11:30 atvykimas ir dalyvių registracijos patvirtinimas sekretoriate (LEU)

12:00 varžybų startas

14:00 Bendros įskaitos nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimas varžybų centre

Žemėlapis

5 turo žemėlapis: Baltasis tiltas, sudarytas 2017 - 2018m. Nauja teritorija: LEU apylinkės

Žemėlapio autorius: G. Trimakas

Mastelis M 1:4000. Horizontalių laiptas 2,5 m.

Trasų parametrai

Grupės Trasos ilgis (optimaliausiu variantu) Kontrolinių punktų skaičius
VE 4,9 km 27 KP
ME, V2 4,0 km 23 KP
M2, V3 3,9 km 23 KP
M1, M3, V1 3,3 km 21 KP
MP, VP 2,4 km 15 KP

Starto tvarka

Dalyviai kviečiami 3 min prieš tikrą starto laiką.
SportIdent kortelių išvalymas - prieš įėjimą į starto koridorių.
Žemėlapiai išduodami starto metu. Žemėlapius dalyviai pasiima patys ir patys atsako už teisingo žemėlapio pasiėmimą.

Visų grupių dalyviai startuos pagal iš anksto paskelbtą starto protokolą.

Atsižymėjimas

Atsižymėjimas su SPORTident kortelėmis.

Bus aktyvuotos SIAIR+ stotelės.

Dalyviai, kurie neturi savo paprastų SPORTident kortelių arba SPORTident SIAC kortelių, jas galės išsinuomoti varžybų registracijos vietoje iš organizatorių.

Dalyvis, pametęs išsinuomotą SPORTident arba SPORTident SIAC kortelę, privalo atlyginti organizatoriams nuostolius - visą kortelės vertę.